Quyết định cử viên chức đi học (CV)

Số ký hiệu: 513/QĐ-VP
Ngày ban hành: 28/05/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nội vụ
Các văn bản khác