Quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể cá nhân có thành tích phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển hàng cấm (pháo) số lượng lớn.

Ngày 20/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định khen thưởng đột xuất cho tập thể cá nhân có thành tích phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển hàng cấm (pháo) số lượng lớn.

Theo đó, tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 1 tập thể là Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và 2 cá nhân: Thượng úy Nguyễn Văn Dũng, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng; Đại úy Bùi Trọng Kiên, nhân viên Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng .

Thưởng kèm theo Bằng khen cho tập thể là 2.600.000 đồng và mỗi cá nhân là 1.300.000 đồng.

 

D.L

Các tin tức khác