Quyết định phân bổ gạo cho học sinh hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị đinh 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 263/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và phân bổ gạo cho học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng học kỳ II, năm học 2018 - 2019.

ho tro gao

Ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh Cao Bằng được tiếp nhận và phân bổ 1.866.540 kg gạo cho 31.837 học sinh dân tộc thiểu số nghèo, vùng đặc biệt khó khăn; mỗi học sinh được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng và được hưởng 4 tháng (học kỳ II).

Trong đó, huyện Thạch An được tiếp nhận và phân bổ 105.895kg; huyện Hòa An được 100.120kg; huyện Nguyên Bình được 215.835 kg; huyện Bảo Lạc được 413.000kg; huyện Bảo Lâm được 299.450 kg; huyện Trùng Khánh được 53.835 kg; huyện Thông Nông được 167.260 kg; huyện Hà Quảng được 181.075 kg; huyện Hạ Lang được 68.290 kg; huyện Phục Hòa được 39.215 kg; huyện Quảng Uyên được 108.110kg; huyện Trà Lĩnh được 78.980 kg; Thành phố được 35.475kg.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo cho học sinh đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo quy định.

 

D.L

 

Các tin tức khác