Quyết định Phê duyệt Đề án: Nghiên cứu tính khả thi của việc xuất nhập khẩu hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc qua các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 2124/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp
Các văn bản khác