Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018

Số ký hiệu: 1714/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/10/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Xây dựng
Các văn bản khác