Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: thủy l;ợi Khuổi Dạ, xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng thuộc Dụa sn VIE/036 - "Thủy lợi Cao Bằng , sử dụng thông minh nguồn nước và nông nghiệp"

Số ký hiệu: 1514/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nông nghiệp, Nông thôn
Các văn bản khác