Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Đề Thám, thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng - khu vực lô đất sô 83 (Bến xe khách liên tỉnh)

Số ký hiệu: 1723/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Qui định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Xây dựng
Các văn bản khác