Quyết định Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình: Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1707/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/10/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Xây dựng
Các văn bản khác