Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ mangan Bản Khuôn, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 2153/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/12/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác