Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ mangan Lũng Phải - Bản Chang, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh , tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 2155/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/12/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác