Quyết định phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mở sắt Làng Chạng, xã Thể Dục, xã Vũ Nông, thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 2154/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/12/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác