Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục các dự án, công trình thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Nguyên Bình

Số ký hiệu: 1569/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/9/2017
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác