Quyết định Phê duyệt bổ sung học sinh các trường trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, năm học 2018-2019

Số ký hiệu: 250/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 7/3/2019
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác