Quyết định phê duyệt bổ sung (lần 2) danh sách học sinh các trường THPT được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, năm học 2017 - 2018

Số ký hiệu: 849/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/6/2018
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giáo dục, Đào tạo
Các văn bản khác