Quyết định phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gồm: Gạo; Ngô; Sắn cao sản; Đậu tương; Lạc; Mía; Thuốc lá; Dong Riềng và các sản phẩm chế biến từ dong riềng; Thạch đen và các sản phẩm chế biến từ thạch đen; Rau, củ, quả các loại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Đậu các loại; Nấm ăn, nấm dược liệu; Cây ăn quả (lê, mận, quýt, bưởi, chanh, nhãn, xoài, hồng không hạt, hạt dẻ, mác mật); Chè; Cây dược liệu; Gia súc (trâu, bò, ngựa, dê, lợn); Gia cầm; Thủy cầm; Thủy sản; Gỗ và sản phẩm từ gỗ; Lâm sản ngoài gỗ ( tre, trúc, hồi, quế); cỏ chăn nuôi.

Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ các ngành hàng, sản phẩm được lựa chọn để thông báo công khai trên địa bàn tỉnh; hàng năm cập nhật các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết tham mưu cho UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung danh mục.

 

D.L

Các tin tức khác