Quyết định phê duyệt dự án: Trang bị, lắp đặt đài truyền thanh không dây FM cho các xã Ngọc Công, huyện Trùng Khánh, Bắc Hợp, huyện Nguyên Bình và Độc Lập, huyện Quảng Uyên thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2018

Số ký hiệu: 2115/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/12/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Công nghệ thông tin, Truyền thông
Các văn bản khác