Quyết định Phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Trụ sở UBND thị trấn Bảo Lạc (cũ) và khu đất nhà thư viện huyện Bảo Lạc (cũ), tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1938/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/11/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác