Quyết định Phê duyệt hệ hố điều chỉnh giá đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ Háng Hóa, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1931/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/11/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác