Quyết định Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Trụ sở Công an phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng

Số ký hiệu: 854/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/6.2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác