Quyết định Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 722/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/05/2019
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác