Quyết định Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường vào và hệ thống nước thải Khu công nghiệp Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (bổ sung vị trí)

Số ký hiệu: 1930/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/11/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác