Quyết định Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Dự án phát triển đô thị số 6A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng