Quyết định Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn thành phố Cao Bằng

Số ký hiệu: 899/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/6/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Thương mại
Các văn bản khác