Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Chí Thảo - Tự do - Ngọc Động -Hoàng Hải - Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 531/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/5/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giao thông, Vận tải
Các văn bản khác