Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại cửa khẩu Tà Lùng, huyện phục Hòa và lối mở Nà Lạn, Đức Long, huyện Thạch an, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 705/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/05/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Đầu tư
Các văn bản khác