Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khôi phục, cải tạo đường Đình Phong - Chí Viễn - Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 2100/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giao thông, Vận tải
Các văn bản khác