Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường trung học cơ sở Hùng Quốc, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trường trung học cơ sở Hùng Quốc, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Đính kèmDung lượng
PDF icon 579.PDF1.34 MB