Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm y tế xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng