Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In sách "Lịch sử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng (1930-2018)

Số ký hiệu: 923/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 9/7/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Công nghệ thông tin, Truyền thông
Các văn bản khác