Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) công trình: Nhà làm việc của các lực lượng chức năng và các hạng mục phụ trợ tại lối mở Nà Đoỏng, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 704/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/05/2019
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Đầu tư
Các văn bản khác