QUyết định phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư Dự án phát triển đô thị số 6A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 2123/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/12/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Đầu tư
Các văn bản khác