Quyết định Phê duyệt khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất ở: Dãy C, dãy D và 04 thửa đất dãy B thuộc lô số 20 khu đô thị mới Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (46 lô đất)

Số ký hiệu: 970/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/07/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác