Quyết định phê duyệt phương án thi công trích đo địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Khôi phục, cải tạo đường Đức Xuân, Lê Lợi - Danh Sỹ huyện Thạch An thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản ...

Số ký hiệu: 1819/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/11/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Giao thông, Vận tải
Các văn bản khác