Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình:Đường, cầu khu du lịch Thác bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 833/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/6/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác