Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp tuyến đường Thị Hoa - Cô Ngân (Huyện Hạ Lang) - Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa), tỉnh Cao Bằng thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 913/QĐ_UBND
Ngày ban hành: 04/07/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác