Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 979/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/07/2018
Người ký: Nguyễn Bích Ngọc
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác