Quyết định Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cổng thông tin điện tử thành phần 10 cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Thanh tra tỉnh; Sở Ngoại vụ; Ban Dân tộc tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Số ký hiệu: 1985/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/12/2018
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác