Quyết định Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Cao Bằng - Giai đoạn I (2015-2016)

Số ký hiệu: 2113/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/12/2018
Người ký: Nguyễn Bích Ngọc
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác