Quyết định Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Tiểu dự án Xây dựng cụm hồ chứa nước sinh hoạt vùng Lục Khu, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng thuộc Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc - tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1506/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/10/2018
Người ký: Nguyễn Bích Ngọc
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác