Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án "Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng cho trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2014"

Số ký hiệu: 800/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/6/2018
Người ký: Trịnh Hữu Khang
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác