Quyết định phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch điều chỉnh trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1818/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/11/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Các văn bản khác