Quyết định thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 1645/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/10/2017
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Công nghệ thông tin, Truyền thông
Các văn bản khác