Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019 và Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 -03/3/1919) và 30 năm " Ngày Biên phòng toàn dân" (03/3/1989 - 3/3/2019)

Ngày 19/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 973/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019 và Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/`959 -03/3/1919) và 30 năm " Ngày Biên phòng toàn dân" (03/3/1989 - 3/3/2019).

BP

Ảnh minh họa.

Ban tổ chức gồm 1 Trưởng ban là ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Thường trực là ông Bùi Văn Nhị, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 2 Phó Trưởng ban là ông Địch Xuân Thùy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bà Đặng Thị Duyên, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng và 10 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019 và Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 -03/3/1919) và 30 năm " Ngày biên phòng toàn dân" (03/3/1989 - 3/3/2019). Ban Tổ chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

D.L

 

Các tin tức khác