Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thạch An và UBND cấp xã của huyện Thạch An thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thạch An và UBND cấp xã của huyện Thạch An thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Đính kèmDung lượng
PDF icon 1871-Q -UBND.pdf2.61 MB