Quyết định về việc đóng cửa mỏ khoáng sản tại Mỏ mangan Mã Phục - Lũng Riếc, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Số ký hiệu: 928/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 9/7/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác