Quyết định về việc đổi tên và kiện toàn Ban điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vốn vay Ngân hàng Thế giới, giai đoạn 2016-2020

Số ký hiệu: 1853/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/11/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Nội vụ
Các văn bản khác