Quyết định về việc điều chỉnh dự toán thu trợ cấp cân đối năm 2014

Số ký hiệu: 2132/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/12/2014
Người ký: Nguyễn Bích Ngọc
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài chính, Ngân hàng
Các văn bản khác