Quyết định Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương năm 2018

Số ký hiệu: 1848/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/11/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Đầu tư
Các văn bản khác