Quyết định Về việc ủy quyền cho UBND huyện Hòa An quyết định thu hồi đất (các trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND tỉnh) để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án: Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng thuộc khu

Số ký hiệu: 2148/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/12/2018
Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác