Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 1951/QĐ-NĐ-UB ngày 08 tháng 10 năm 2001 của ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thu hồi đất đai phê duyệt mặt địa giới và giao đất xây dựng công trình: Trạm cân điện tử cửa khẩu Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao

Số ký hiệu: 956QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/07/2018
Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Phân loại: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Lĩnh vực văn bản: Tài nguyên, Môi trường
Các văn bản khác